gostyczyna / Inne miejscowości 

Inne miejscowości

-  Wszystkie te miejscowości należały w różnych okresach na przestrzeni wieków do parafii Gostyczyna.
W 1810 roku do parafii Gostyczyna należały jeszcze: Leziona, Sławin, Węgry, Chotów, Osiek, Śmiłów, Gostyczyna, Żydów i pustkowia , to znaczy wsie bez dworu - siedziby dziedzica: Sobocin, Radziszew, Zamoście, Wielopole i Glapiniec.
W 1818 roku utworzono powiat odolanowski z siedzibą landrata w Ostrowie. W tymże roku kościoły należące do dekanatu kaliskiego (14 parafii) przeszły do dekanatu ołobockiego. Żydów przeszedł wtedy do parafii Chełmce. Zmiany te były związane z utworzeniem granicy w tym rejonie pomiędzy Prusami i Rosją.
W czasie okupacji w 1941 roku, Niemcy nadali nowe nazwy wszystkim miejscowościom:
Gostyczyna - Gastingen, Strzegowa - Ebenfelde, Węgry - (I)Ungersdorf, Chotów - Klein Graben, Osiek - Kleindorf, Śmiłów - Prosnagrunt, Leziona - Leschnau, Sławin - Sandwalde.


mapa z 1936 roku

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www