gostyczyna / Historia Gostyczyny 

Historia Gostyczyny

Pierwszym udokumentowanym źródłem istnienia kościoła w Gostyczynie jest wzmianka "per manus Wilhelmi rectoris ecclesie in Gosticin" w dokumencie datowanym na 1294 rok. Po raz pierwszy w dziejach wymieniona jest również nazwa miejscowości Gostyczyna. Także w dokumencie z 1319 roku występuje „Venceslaus de Gosticin” - Komes, czyli Wacław z Gostyczyny. Jest niemal pewne, że chodzi o Wacława z rodu Zarembów, do których należała Gostyczyna w tamtych czasach. W latach 1395-1465 współdziedzicem Gostyczyny i Zagorzynka, wspólnie z bratem Wawrzyńcem, był pleban i kanonik kaliski Gilbert a. Gisbrecht, niewykluczone, że również z rodu Zarembów. W latach 1399-1433 dziedzicem był Michał z Gostyczyny, prawdopodobnie żoną jego była Burneta, matka Boguszowej ze Strzegowy. Jego syn natomiast Hisbrecht w 1433 roku studiował na Uniwersytecie Krakowskim. W 1414 roku właścicielem części wsi był Jan z Gostyczyny. W latach 1428-1437 właścicielem był Wincenty z Zarembów. Jego córka Anna dziedziczyła po nim te dobra, mężem jej był Mikołaj Wielowiejski (zmarł w 1446). Bratem stryjecznym Anny był pleban Gilbert. W 1464 część Gostyczyny Anna sprzedała ks. Janowi z Wrotkowa. W roku 1451 Ks.Gilbert sprzedał 1/2 Gostyczyny i Zagorzynka Mikołajowi Pleszewskiemu (h.Zaremba), dziedzicowi Pleszewa i innych włości, matką jego była Fiemka z Gostyczyny. Posiadał te dobra do roku 1462. W latach 1460-1471 właścicielem był ks. Stanisław Pleszewski syn Mikołaja. W latach 1461-1469 właścicielem 1/3 wsi był Mikołaj Pleszewski s. Mikołaja. Żoną jego była Anna Raszkowska c. Wojciecha, dziedziczka Piwonic. Ich dzieci to Mikołaj i Katarzyna. Przez ostatnią z rodu Zarembów pleszewskich, Katarzynę, dobra Pleszew i Gostyczyna przeszły na jej męża Zbigniewa Tęczyńskiego. Z kolei Anna, córka Zbigniewa Tęczyńskiego, wniosła te dobra swemu mężowi Mikołajowi - księciu na Raciborzu. Księżna Anna Raciborska posiadała wówczas 3 miasta i 20 wsi w województwie...

Ostatnim właścicielem Gostyczyny w okresie od 1911 do 1939 był Ildefons Robiński s. Michała Robińskiego z Opalenicy i Ireny z Ossowskich z majątku Montów na Pomorzu. Był kawalerem, zaręczonym z Eugenią Brodowską, córką Aleksandra Brodowskiego z Psar. Poległ 12.09.1939 roku w bitwie nad Bzurą pod Celestynowem. Pochowany na cmentarzu wojskowym w Łęczycy.

                                              Ildefons Robiński s.Michała


Budynek inwentarski Gostyczyna

budynek inwentarski - Gostyczyna

magazyny, przechowalnia cebuli - Gostyczyna

Okazałe drzewa w parku - Gostyczyna

Park w Gostyczynie zimą

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www