gostyczyna / Inne miejscowości / Strzegowa 

Strzegowa

- Najstarsza wzmianka źródłowa o wsi pochodzi z 1401 roku. Między 1416 a 1427 rozgraniczano ją z Gostyczyną. W 1423 układali się dziedzice tych miejscowości o sadzawki. W 1419 roku układał się pleban gostyczyński o daniny zbożowe z Węgier i Strzegowy.

W 1411-1412 wieś była własnością Bogusza ze Strzegowy, żoną jego była córka dziedziczki Gostyczyny - Burnety. W latach 1441-1467 Marcin z Leziony, żona (1443) Katarzyna z Zadowic. 1469-1498 Mikołaj Lezieński, żona Anna Raszkowska - 1/2 wsi. 1467-1477 Marcin Strzegowski, żona (1475)Anna - 1/2 wsi. W 1497 Wojciech Sobacki, otrzymał od króla dobra skonfiskowane Marcinowi z Leziony, po wyprawie Mołdawskiej.

W latach 1498-1505 - Wojciech Strzegowski. 1498-1502 - Wojciech Westerski (z Westrzy)...

Ostatnim dziedzicem w latach 1907-1933 był Tadeusz Brodowski s. Aleksandra Brodowskiego z Psar i Augustyny z Zabłockich. Żoną od 1910 roku była Helena z Sokolnickich. Spadkobiercami byli: żona Helena i dzieci: Jan, Halina i Aleksandra.


Przed dworem w Strzegowie stoją od prawej Jan Brodowski, Tadeusz Brodowski, Halina Brodowska i Danuta Brokere, bawiąca tam z wizytą.    1932 rok.

 

ostatni dziedzic Strzegowy

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www