gostyczyna / Inne miejscowości / Osiek 

Osiek

- „Osiek - tyle, co zasieka, warownia leśna utworzona z nagromadzonych i pospajanych pni drewnianych. Był to zwykły środek obrony, stosowany w pierwotnej epoce dziejowej Polski dla obrony granic, brodów rzecznych, dróg przez puszczę wiodących. Przy takich warowniach musiała mieszkać ludność obowiązana do ich pilnowania i naprawy.” W Polsce istniało wiele miejscowości o tej nazwie.

W latach 1348-1352 wymieniono Cessanta z Osieka (staropolskie imię Cieszęta). 1417-1430 Jan z Osieka (Roszust), żona Anna, mieli syna Andrzeja. 1431-1462 Archembold z Osieka z Zarembów, żona (1431) Małgorzata. 1441-1474 Maciej z Osieka - część wsi. 1446-1456 Andrzej z Osieka s. Pietrasza - część wsi. 1462-1475 Mikołaj z Osieka, żona Anna - 11 łanów i połowa młyna wodnego na Prośnie. 1474 Hieronim z Osieka syn Mikołaja Króla - mieszczanina kaliskiego. 1475 Jan z Osieka syn Mikołaja Króla. 1486-1489 Mikołaj z Dębów (Drogomir). 1486 Jakub z Osieka (Drogomir). 1495-1529 Maciej z Osieka - Osiecki. W 1522 od Melchiora, Andrzeja i Mikołaja Korrosów z Kotlina, nabył całą wieś Chrostowo i część Leziony...

        W latach 1844-1847 ukrywał się tutaj pod nazwiskiem Zborowskiego poeta Roman Zmorski (1822-1867), uciekinier polityczny z Warszawy prześladowany przez policję pruską. W listopadzie 1845 roku Zmorski ożenił się z córką gospodarzy Teklą Parczewską. Później jeszcze kilkakrotnie wracał do Osieka, między innymi spędził tu gwiazdkę 1850 roku razem z rzeźbiarzem i poetą Teofilem Lenartowiczem. Zmarł w Dreźnie. Owdowiała Tekla mieszkała w Kaliszu skąd pisała rozpaczliwe listy do Teofila Lenartowicza nie kryjąc swego tragicznego położenia liczyła na pomoc materialną równie biednego „lirnika mazowieckiego”, osiadłego w dalekiej Florencji. Tekla Parczewska była wnuczką Franciszki Pruskiej...

 

Ostatnią właścicielką Osieka była do 1933 roku Wanda hr. Graeve z Dormanowskich z Borku, mąż Antoni Graeve. Dzieci: Anna (ur.1900) - żona Jana Pętkowskiego, Antoni (1904), Władysław (1905) i Aleksander (1906).

 


 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www