gostyczyna / Inne miejscowości / Sławin 

Sławin

- Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1336 roku, kiedy to został wymieniony Wawrzyniec ze Sławina.
        W skład majątku wchodziło również Zamoście (Zamość, Przedmoście, Przedmosczye), wieś przy ujściu Ołoboczki do Prosny.
W latach 1411-1434 własność Mikołaja ze Sławina. W 1446 Andrzej ze Sławina - brat Jana - 1/2 wsi. W 1451 Jan ze Sławina 1/2 wsi. W latach 1470-1505 Marcin Sławiński, należały do niego również wsie: Lewków, Gremblew, Oswaldów, Baby i Ociąż. 1519-1529 Wojciech Sławiński - brat Marcina, synowie Mikołaja. Mieli również braci Bartłomieja, Kaspra i Jana - dziedziców ojcowizny w Lewkowie. Była jeszcze siostra Katarzyna, żona Ambrożego Kwiatkowskiego. 1519-1529 Jakub Padniewski (h. Nowina) - 1/4 wsi, żona (1511) Anna Słupska, drugą żoną (1515) była Anna Żychlińska. 1522-1559 Jan Sławiński, żona Anna Kwiatkowska - 1/2 wsi. 1542-1546 Mikołaj Potworowski - część wsi z karczmą na Zamościu, w tym czasie miał 1/2 Strzegowy...

Ostatnim dziedzicem Sławina w latach 1896- 1900 był Władysław Szczepkowski syn Józefa Szczepkowskiego i Heleny z Brodowskich, córki Aleksandra Brodowskiego z Psar. Wówczas dobra te zostały sprzedane Bankom Pruskim i rozparcelowane. 


Słup z figurami Chrystusa Frasobliwego i świętego Benona, wykonany przez Pawła Brylińskiego w roku 1855.

 

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Sławinie.

Budynek dawnej Szkoły w Sławinie wybudowany przez władze Pruskie ok. 1840 roku. W roku 1863 nauczycielem był Kania, a w latach 1875-1882 Bartłomiej Chrzan, który od 1882 roku został mianowany na  kierownika Szkoły w Gostyczynie.

 

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www