gostyczyna / Inne miejscowości / Żydów 

Żydów

-  Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1213 roku, kiedy to Odonicz uposażając klasztor Cystersek w Ołoboku nadał mu między innymi Tykadłowo (Tykadłów) z Żydowem.

Żydów do 1815 roku należał do parafii Gostyczyna, dopiero po utworzeniu granicy pomiędzy Prusami a Rosją, po upadku Księstwa Warszawskiego, Żydów znalazł się po stronie zaboru rosyjskiego i przeszedł do parafii Chełmce.

W latach 1213-1291 Żydów należał do klasztoru Cystersek w Ołoboku.

W 1357 własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

W latach 1545-1547 - ks. Stanisław Słomowski - kanonik poznański i gnieźnieński, proboszcz kaliski. Wieś była jego prepozyturą.

W 1579 własność Marcina Żerońskiego - pisarza grodzkiego kaliskiego...

 

Ostatnim właścicielem do 1945 roku był Emil Fulde, żona Łucja z Fibigerów.

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www