gostyczyna / Kółko rolnicz 

Kółko rolnicze

Wypis z „Rocznika Kółek Rolniczo – włościańskich

                w Wielkim Księstwie Poznańskim"

                        Poznań 1887

„Kółko rolnicze Gostyczyńskie założone w dniu 27 października 1876 r. odbyło 2 posiedzenia. Na ostatnim czytany był wykład prezesa o stosownym użyciu czasu, pieniędzy i kredytu. – Członków jest 16. Biblioteka Kółka składa się z 32 dziełek, częścią przez Patrona, częścią przez innych darowanych. Trudna jest egzystencja Kółka, gdyż nie ma od inteligencyi poparcia i zachęty. Będziemy pracować wedle możności dla dobra gospodarzy, a może Bóg pracy pobłogosławi.

                                       (podp.)  Zielonacki - Prezes"    

Kółko to zaprzestało działalności w 1887 r. dopiero reaktywowano je w 1908 roku. Liczyło wtedy 79 członków. Zebrania odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w sali parafialnej, o godzinie 4 po południu.

Skład Zarządu:

Prezes - Ildefons Robiński- Gostyczyna

Wiceprezes - Marcin Bodylski - Strzegowa

Sekretarz - ks. Rupiński - Gostyczyna

Skarbnik - Tomasz Bartczak - Sławin

Na zebraniach odczyty wygłaszali: Ildefons Robiński z Gostyczyny, Chłapowski z Chotowa, Mieczysław i Jerzy Niemojowscy z Węgier. Wykłady dotyczyły tematów związanych z uprawą ziemi, stosowaniem nawozów sztucznych i hodowlą pszczół.  Dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią zwiedzano pola dworskie Gostyczyny i Chotowa.

W roku 1913 do kółka należeli:

Banasiak Antoni - gospodarz - Leziona

Banasiak Ignacy - gospodarz - Leziona

Banasiak Ludwik - gospodarz - Leziona

Banasiak Józef     - gospodarz - Leziona

Banasiak Wawrzyniec - gospodarz - Sławin

Bartoś Szczepan - gospodarz - Leziona

Bartoś Ignacy - gospodarz - Strzegowa

Bartoś Wawrzyniec - gospodarz - Strzegowa

Bartczak Tomasz - gospodarz - Sławin

Bartczak Jan - gospodarz - Osiek

Bartczak Tomasz - gospodarz - Osiek

Bąk Franciszek - gospodarz - Leziona

Bilski Michał - gospodarz - Leziona

Bilski Franciszek - syn gospodarza - Leziona

Bogacki Antoni - gospodarz - Osiek

Bodylski Andrzej - gospodarz - Strzegowa

Bodylski Marcin - gospodarz - Strzegowa

Bodylski Jan - gospodarz - Śmiłów

Brodowski Tadeusz - właściciel dóbr - Strzegowa

Bukowski Adam - gospodarz - Sławin

Cichy Feliks - gospodarz - Sławin

Chłapowski Jan - właściciel dóbr - Chotów

Chwiłkowski Ludwik - gospodarz - Leziona

Gaszczyński Stanisław - gospodarz - Nowy Chotów

Grajek Wojciech - gospodarz - Śmiłow

Grzelak Jan - gospodarz - Strzegowa

Grzelak Marcin - gospodarz - Leziona

Gzieł Wojciech - gospodarz - Leziona

Gubała Andrzej - gospodarz - Leziona

Giesz Józef - gospodarz - Strzegowa

Grzeszczyk Józef - gospodarz - Radziszew

Jaźwiec Antoni - gospodarz - Nowy Chotów

Kaczmarek Antoni - gospodarz - Leziona

Karczewski Piotr - gospodarz - Leziona

Karbowczak Antoni - gospodarz -Osiek

Karbowiak Jan - gospodarz - Sławin

Kasprzak Stanisław - gospodarz - Sławin

Kłobusiński Tomasz - gospodarz - Leziona

Kowalewski Stanisław - urzędnik gospodarski - Gostyczyna

Kozieras Maciej - gospodarz - Sławin

Kierzynka Walenty - gospodarz - Śmiłów

Kubiak Tomasz - gospodarz - Leziona

Kut Józef - gospodarz - Sławin

Lisiak Mikołaj - gospodarz - Sławin

Lisiak Paweł - gospodarz - Sławin

Maciak Jakub - gospodarz - Śmiłów

Matczak Adam - gospodarz - Leziona

Matuszak Jan - gospodarz - Leziona

Mendera Marcin - gospodarz - Sławin

Michałowicz Wojciech - gospodarz - Leziona

Modrzyński Józef - gospodarz - Leziona

Niemojowski Jerzy - syn właściciela dóbr - Węgry

Nowacki Antoni - gospodarz - Nowe Węgry

Nowacki Stanisław - gospodarz - Nowe Węgry

Olejnik Ignacy - gospodarz - Nowy Chotów

Plewiński Leon - gospodarz - Sławin

Plewiński Michał - gospodarz -Sławin

Plewiński Andrzej - gospodarz - Leziona

Płomiński Józef - gospodarz - Leziona

Płomiński Wojciech - gospodarz - Śmiłów

Płomiński Antoni - gospodarz - Śmiłów

Płomiński Marcin - gospodarz - Nowe Węgry

Przybylski Szymon - gospodarz - Nowy Chotów

Rosik Ignacy - gospodarz - Śmiłów

Robiński Ildefons - posiadacz dóbr - Gostyczyna

Ks. Rupiński Józef - proboszcz - Gostyczyna

Stasiak Józef - gospodarz - Sławin

Sztukowski Piotr - gospodarz - Gostyczyna

Sztukowski Franciszek - gospodarz - Nowy Chotów

Szymański Walenty - gospodarz - Leziona

Sobczak Antoni - gospodarz - Nowe Węgry

Teodorczyk Marcin - gospodarz - Leziona

Urbaniak Józef - gospodarz - Leziona

Urbaniak Antoni - gospodarz - Leziona

Urbaniak Michał - gospodarz - Leziona

Urbaniak Michał - syn gospodarza - Radziszew

Urbaniak Kasper - gospodarz - Radziszew

Urbaniak Stanisław - gospodarz - Radziszew

Walkowiak Wojciech - gospodarz - Sławin

Walkowiak Marcin - gospodarz - Sławin

Węclarek Franciszek - gospodarz - Sławin

Weiss Michał - gospodarz - Leziona

Wilczura Józef - gospodarz - Sławin

Wiatrowski Józef - wymiennik -Śmiłów

Właśniak Tomasz - gospodarz - Sławin

Wojtaszek Franciszek - gospodarz - Sławin

Wojciechowski Wojciech - gospodarz- Leziona

Woźniak Józef - gospodarz - Leziona

Woźniak Paweł - gospodarz - Leziona


 


 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www