gostyczyna / Strażacy 

Ochotnicza Straż Pożarna

        Powstała 21.10.1969 roku z chwilą zarejestrowania jej pod numerem 615/16/103 w Rejestrze Stowarzyszeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie”.

        Założycielami tej organizacji byli:

Pietrzak Antoni, Kubacki Stefan, Olczak Stanisław, Wielanek Kazimierz, Sztukowski Stanisław, Skałecki Kazimierz, Karolak Andrzej, Garncarek Stanisław, Cichecki Jan, Karolak Walenty, Nastawki Jan, Wardęga Tadeusz, Łuczak Kazimierz, Reksa Jan, Osiewała Edward, Maciak Józef, Wojciechowski Edward, Michalak Bogdan, Olczak Jan, Litwin Stefan, Jaźwiec Jan, Ławniczak Feliks, Nastawski Tomasz, Ciupka Marian, Strzyż Stanisław, Gross Stanisław.

 

Skład pierwszego zarządu:

 

Prezes         - Pietrzak Antoni

Naczelnik   - Skałecki Kazimierz

Sekretarz    - Łuczak Kazimierz

Skarbnik    - Karolak Walenty

Członek     - Sztukowski Stanisław

Członek     - Olczak Stanisław

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Wielanek Kazimierz

Członek              - Cichecki Jan

Członek              - Nadstawki Jan

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www