gostyczyna / Parafia - Gostyczyna 

Parafia

- Parafia wzmiankowana w 1294 roku. Powstała prawdopodobnie jeszcze przed 1200 rokiem. Obecny kościół murowany wzniesiony zapewne w XVI/XVII wieku. Konsekrowany w 1638 roku pod wezwaniem św.Mikołaja. Już w 1520 roku stary kościół był pod wezwaniem św. Mikołaja. Około 1640 roku dobudowana od północy kaplica św.Jana Nepomucena dzięki fundacji ówczesnych dziedziców wsi, Szołdrskich. Kościół przebudowany w XVII wieku, a rozbudowany w 1767. Odnowiony w 1950 i 1968 roku, pozbawiony niemal cech zabytkowych. Orientowany, murowany, otynkowany. Jednonawowy, prezbiterium prostokątne, węższe od nawy. Przy nim od północy zakrystia. Przy nawie od północy kaplica, od południa kruchta, nad którą kaplica otwarta do nawy. Na kalenicy barokowa wieżyczka z dachem namiotowym na sygnaturkę. Na belce tęczowej krucyfiks barokowy.   Ołtarz główny z krucyfiksem z rzeźbami ś.ś.Piotra i Pawła oraz obrazami Wniebowzięcia Matki Boskiej i Świętej Rodziny z I połowy XVIII wieku. Dwa ołtarze boczne rokokowe z obrazami św.Mikołaja, Ukrzyżowania, św. Barbary i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W kaplicy ołtarz z rzeźbą św. Jana Nepomucena - rokokowy.  Ambona, chrzcielnica, balustrada chóru muzycznego, prospekt organowy i dwie ławy jednolite rokokowe. Dwa konfesjonały z ornamentem z I połowy XVIII wieku. Szafa w zakrystii i klęcznik barokowe. Świecznik z XVIII wieku.  W podłodze płyta nagrobna, obecnie przykryta nową posadzką, a na ścianie przy wejściu do kaplicy epitafium upamiętniające dziedzica Strzegowy (1610-1622) spisane wierszem po jego śmierci.
Epitafium to brzmi tak:

Tu Wojciech Domiechowski Prawdzic odpoczywa
Tu zacen ciało jego pokoju zażywa
Człowiek wielki rodem zacny mąż znamienity
Podpora i ozdoba Rzeczypospolity.
Jego dzielność y sprawa znaczna była w boju
Służeł wiernie ojczyźnie y radom w pokoju
Kromieł kiediś poganina charce częste zwodzi
We krwi iego z nieśmiertelną sławą swoią brodzi
Niebies wielia wiek życia zupełny odprawieł
Wiele ludzi w potrzebach wygodny się stawieł
Pięknich lat pełen będąc wiecny godnich chwały
Sam się prawie położeł jako kłos dostały
Umarł roku pańskiego M DC XXII
A tatis suae 80.”

Warto zwrócić uwagę na okoliczności, fundacji kaplicy Szołdrskich, w powszechnym mniemaniu jest to szlachta wilkopolska, ale wywodząca się z okolic Leszna i Poznania i tam przez wieki mająca swe siedziby, a tutaj na skraju wielkopolski istnieje kaplica ich imienia, pytanie dlaczego?.  Pierwszym przedstawicielem tego rodu, na tej ziemi był Jan Szołdrski h. Łodzia, który w roku 1594 kupił od  Jana Zborowskiego ze Zborowa - starosty odolanowskiego, Gostyczynę, Zagorzynek i Piwonice. Miał trzech synów, którzy posiadali sąsiednie wsie. W 1640 roku Jan Władysław Szołdrski  kupił od stryjecznych braci Piwonice i Zagorzynek i to właśnie on w 1644 roku ustanowił sumę z tych wsi na utrzumanie kaplicy Szołdrskich w kościele parafialnym w Gostyczynie. Szołdrscy byli obecni w tej okolicy jeszcze po 1715 roku, a więc ponad 120 lat. W tym czasie w różnych okresach posiadali następujące wsie w okolicy: Gostyczyna, Piwonice, Zagorzynek, Wola Droszewska, Kaliszkowice,  Psary, Chrostowo (wieś zanikłą), Zaborowice, Błotnino, Śliwniki, Kowalewek i Kakawa. Sądzę, że podziemia kaplicy były miejscem ich pochówku. Tak jak kaplice grobowe w podziemiach kościoła stanowiły miejsce pochówku szlachty w dawniejszych czasach np. Stanisław z Prus Kurowski, był pochowany w roku 1651 w podziemiach kościoła w kaplicy rodziny Rościeskich - właścicieli Gostyczyny

 


krzyż przy polu należącym już w 1521 roku do kościoła w Gostyczynie

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www