gostyczyna / Szkoła 

Szkoła

-          Z dokumentów z wizytacji kościoła w Gostyczynie w 1810 roku wynika, że szkoła w tej miejscowości była już w XVIII wieku, lecz została zlikwidowana. „Szkoły nie masz, ale dawnymi czasy była, funduszu na nią nie ma ani pomieszkania”.
Ponownie zorganizowano szkołę dopiero w 1817 roku (wg Chrzana) w czworaku.
        Pierwszym nauczycielem był Drzewiecki Izydor z zawodu płuciennik z Gostyczyny. Za jego staraniem w 1826 roku zbudowano osobną szkołę. Postawiono ją na ziemi przekazanej przez ówczesnego dziedzica, Stanisława Myszkowskiego, lub jego spadkobierców.
Grunt ten został przekazany formalnie przy uwłaszczeniu włościan mocą recesu z dnia     10.01.1837 roku. Wg paragrafu 5 na uposażenie szkoły przekazano:
a.    we wsi 2 morgi i 101 prętów
b.    w polu 3 morgi i 143 pręty.

Był to budynek drewniany mieszczący się przed dzisiejszym domem mieszkalnym nauczycieli. Zbudowany był z drewna - smolnych bali pochodzących z lasów Wielowsi należących do zakonu Cystersek z Ołoboku. Po rozbiórce budynku w 1890 roku bale te zostały ponownie użyte do budowy stodoły szkolnej, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego.
W 1830 roku nauczyciel Drzewiecki wziął udział w powstaniu listopadowym, z którego nie powrócił. Był to bohaterski, patriotyczny czyn nauczyciela wiejskiego, który nie pogodził się z niewolą Polski. W jego zastępstwie zaczął nauczać Borowicz Andrzej, miejscowy organista kościelny, który jednak w 1832 roku musiał odejść, ponieważ władze pruskie nie zatwierdziły go na tą posadę, z uwagi na brak przygotowania (wykształcenia) nauczycielskiego. W 1832 roku przydzielono Jana Grzybkowskiego, który był w pełni wykształcony w kierunku nauczycielskim.

 
Copyright ©2009 by Gostyczyna- Ryszard Twardy
Kreator Stron www